Att låta mg helas och hela är min funktion på jorden.

Att hela är att dela! Vi gör det tillsammans.

Jag låter mitt sinne bli helat och låter helandet få flyta genom mitt sinne till andra sinnen runt hela världen.

Jag delar helande tankar, kärleksfulla tankar med mina människor.

”Sträck ut din hand mot alla dina bröder, och rör vid dem med Kristi beröring.” T13.VI.8:2