Jag lägger mina egna planer åt sidan och lär mig att jag är en del i Guds plan och det är vi alla.

Den Helige Ande skall tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka i alla lägen.

”Vad skulle du inte kunna acceptera, om du bara visste att allt som sker, alla händelser, förgångna, nuvarande, kommande, är varsamt planerade av Honom Vars enda syfte är ditt bästa.” Lektion 135.18:1

Mitt helade sinne följer Guds pla som jag tar emot av den Helige Ande.

ACIM:s mål är ett helat sinne fullt av lycka och frid.

Sakta men säkert och full av tillit arbetar jag vidare med ACIM och integrerar den i mitt liv.