Soning – Atonement – betyder enligt ACIM ”rättelse av övertygelsen av att synd och skuld är verkliga”.

”Accepterandet av att skulden kom in i Guds Sons sinne var början till separationen, på samma sätt som accepterandet av Soningen är dess slut.” T13.Inl.2:1

Jag övar förlåtelse så att jag kan befria mig själv och mina medmänniskor från de bördor och fördomar jag har lagt på oss.

Jag vänder mig till den Helige Ande och ber Honom lära mig att lägga rädslan åt sidan, rulla ihop tidsmattan och vara här och nu.

Jag inser att förlåtelsen inte understödjer illusioner utan samlar ihop dem och lägger dem vid sanningens fötter.