Jag försöker att endast sätta värde på det eviga i mig och mina medmänniskor.

Jag tömmer mig och öppnar mitt sinne.

Jag frågar mig inför mina val:

  • kommer detta att vara för evigt?
  • är detta ett val där ingen kommer att förlora?
  • är syftet fritt från egots mål?
  • är valet fritt från skuld?

Vad varar för evigt i denna världen? Bara kärleken!

”Det finns ett ljus som den här världen inte kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det, lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det.” T 13.VI.11:1-3

Vi kan inte äga kärleken, men vi kan ägas av kärleken.

Jag kommer med tomma händer och ett öppet sinne till den Helige Ande och ber Honom visa mig vad kärlek är.