Jag vaktar mina tankar.

Jag har verkligen förstått att jag behöver inte tänka så mycket.

Det mesta jag tänker är i alla fall olika dömande, bedömningar och tolkningar som inte betyder någonting.

Jag ändrar mitt sinne.

Jag frigör det från det förgångna och framtiden.

Jag rullar ihop tidsmattan och är här och nu.

Jag är så som Gud skapade mig.

Min uppgift i Guds frälsningsplan är att vara mitt högre Själv, låta mig helas, älska och älskas.

Jag befriar världen från allt lidande, all skuld, all sjukdom, alla tankar om hämnd och sträcker ut tankar om frid, helande och kärlek.

”Hela dina bröder genom att helt enkelt acceptera Gud för dem. Era sinnen är inte skilda från varandra, och Gud har endast en kanal för helande eftersom Han endast har en Son.” T 10.III.2:4-5