Bortom den här världen som jag har gjort finns den verkliga världen.

Jag har funnit dörren i mitt inre och ser att den är öppen.

Det är bara för mig att välja att gå in.

”Jag ber att få se en annan värld, och tänka en annan sorts tanke än dem jag hittade på. Världen jag söker gjorde jag inte ensam, och de tankar jag vill tänka är inte mina egna.” Lektion 131.11:3-4

När jag öppnar dörren till Himmelriket ser jag ett ljus så starkt, så vackert och så värmande. Det omsluter oss alla och lyser för evigt och utan begränsning.