ACIM menar inte att vi ska ge upp den här världen utan byta ut den mot en glädjefull, kärleksfull och fridfull värld.

När jag sluter mina ögon i tystnad inser jag att ge upp det jag inte vill ha är att ge upp ingenting.

Jag får kontakt med den verkliga världen, med Himmelriket, med ett ickefysiskt medvetande i evigheten.

Jag får kontakt med kärleken själv, mitt Själv som är ande och som jag delar med alla.

”Gör världen verklig för dig, för den verkliga världen är den Helige Andes gåva, och därför tillhör den dig.” T 112.VI.3:6

Den Helige Ande hjälper mig att se Kristus i mig själv och i alla andra.