Jag befriar mitt sinne från de begränsningar jag lagt på det genom att värdesätta saker i denna värld som inte betyder någonting.

Saker och ting som tillfredsställer mina personliga och kroppsliga intressen.

Jag är fri att gå hem till Gud som finns i mitt inre.

Jag vilar i Gud och låter Hans Röst leda mig.

”Glöm inte att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.VI.4:1