Jag öppnar mitt sinne för Gud och låter Honom lära mig kärlekens mening.

Jag släpper mina tankar om begränsningar.

Jag avgår som min egen lärare och låter den Helige Ande vara min lärare och ledare i allt.

Kärleken är ett och tillhör oss alla utan begränsningar.

Länge trodde jag att det finns olika sorters kärlek.

Nu vet jag bättre – Gud är kärlek och därför är jag det också.

Kärleken är evig, obegränsad och oföränderlig.

”Jag välsignar dig med Guds kärlek som jag vill dela med dig.

För jag vill lära mig den glädjefulla lektionen att det inte finns någon annan kärlek än Guds och din och min och allas.” Lektion 127.12:4-5