Jag är tyst och lyssnar!

Minnet av Gud kommer till mitt stilla, tysta sinne.

Jag är inte en kropp, inte ett ego.

Jag är så som Gud skapade mig.

Jag gör kroppen till ett tempel för Gud, så länge jag har kroppen.

Gud finns för alltid i mitt sinne och Hans Röst talar alltid till mig.

Jag är bara stilla och lyssnar och tar emot Guds Röst.