”Upplysning är endast ett igenkännande, inte någon förändring alls.” Lektion 188.1:4

Denna lektion slår bara fast sanningen om oss, sanningen som vi har gömt för oss själva.

Jag tackar Gud för alla gåvor och för att jag är ett med Honom och alla andra.

Jag vilar i Gud.