Jag sitter stilla och tänker på varje ord och vad de egentligen säger!

Jag försöker uppleva den lycka och frid som förlåtelse erbjuder mig.

Jag accepterar detta som sanningen.

Jag tar emot dessa gåvor av Gud.

När förlåtelsen har tagit bort allt som ligger i vägen och blockerar kärleken ser vi kärlek över allt!

Jag glömmer den här världen, allt jag under årens lopp har lärt mig och kommer med tomma händer till Gud.

”Ditt Själv strålar i denna heliga glädje, oförändrat, oföränderligt och oförändringsbart för alltid och för evigt.” Lektion 190.6:5