Meningen med denna lektion är att jag skall lära mig förlåta och se att jag blir förlåten när jag förlåter.

Jag lär mig att se att brist på förlåtelse ligger bakom alla problem.

Det oförlåtande sinnet;

  • är fullt av rädsla
  • erbjuder inte kärleken någon plats att gro och växa
  • är fullt av ledsnad, lidande, tvivel, förvirring och ilska
  • är rädd för varje ljud och ännu räddare för tystnaden
  • gör oss oförmögna att se misstagen för vad de är utan ser synd i stället
  • skriker gällt när det ser sina egna projektioner i andra

Jag känner igen mig själv på många punkter.

Jag behöver förlåta och bli förlåten!!!

Jag lär mig förlåtelse av den Helige Ande.

Den Helige Ande representerar Självet i mig och Han hjälper mig att befria mig från det själv jag gjort.

Detta är stort!!!

Nyckeln till lycka är förlåtelse!

Jag går med ödmjukhet till den Helige Ande och ber Honom lära mig att förlåta.

”Ingen kan be någon annan om att bli helad. Men han kan låta sig själv bli helad, och på så sätt erbjuda den andre det som han har tagit emot.”

T27.I:6-7