Allting som är förgängligt är inte verkligt.

Det inkluderar allting som har ett slut.

”Ingenting verkligt kan hotas.” In 2:2

Jag lär mig att jag är ande, skapad av Gud och lik Honom.

Jag drömmer. Länge trodde jag att jag var drömmen.

Men nu vet jag att jag drömmer.

”In i evigheten, där allt är ett, smög sig en liten, galen tanke, som Guds Son glömde att skratta åt.” T 27.VIII.6:2

Den Helige Ande hjälper mig att stegvis ta mig ur drömmen.

Han ändrar den till en lycklig dröm och så småningom vaknar jag helt och hållet.

”För när Himmel och jord blir ett, kommer till och med den verkliga världen att försvinna ur din åsyn.Slutet på världen är inte dess undergång utan dess överföring till Himlen. Omtolkningen av världen är förflyttningen av all varseblivning till kunskap.” T 11.VIII.1:79

Förflyttningen sker stegvis genom förlåtelse av världen vi ser.

Vi lär oss acceptera varandra, att se förbi misstagen.

Vi finner oss själva i varandra genom förlåtelse.

Allt vi ger till andra ges till oss själva.

Vi lär ut frid och kärlek för att få frid och kärlek.