Någonstans i vårt kollektiva psyke finns en mörk myt.

Myten säger att Gud vill straffa oss för våra synder.

Detta är verkligen en myt och inte sant.

Gud älskar oss och Hans Vilja är att vi ska vara fullkomligt lyckliga.

Allt lidande kommer från något vi själva har hittat på.

Vi har makten att släppa denna tanke.

Vi kan välja igen.

Vi kan se på mörkret och inse att det betyder ingenting.

Det döljer vår brinnande kärlek för Gud och Hans för oss.