Jag är inte en kropp!

Min kropp kan inte begränsa min ande.

Jag är ande som har en mänsklig, kroppslig upplevelse.

Det är min uppgift att acceptera att jag är ande, fullständig och evig.

Det är min uppgift att acceptera sanningen om mig själv.

Sanningen är att vi alla är förenade och ett med Gud.

Min uppgift är att förlåta och acceptera Soningen för alla.

Jag låter alla kroppsliga begränsningar försvinna och vilar i Gud.