Jag vill se mitt sinne i frid med sig självt.

Jag vill se vänlighet och kärlek och glädje.

Den konflikt som vi ser i världen är bara en spegling av illusionen av konflikt som vi alla bär med oss i vårt splittrade sinne.

Frid börjar genom att jag ser på världen på ett annat sätt.

När jag finner denna frid fylls mitt hjärta av glädje.

När vi befriar oss själva från konflikt, befriar vi världen från konflikt.

Vi samlas alla i Soningens cirkel av ljus.