Jag tränar på att känna igen sanningen om mig själv.

Jag välkomnar ljuset, ren glädje och Guds frid.

Jag delar detta med hela världen.

”Målet för den Helige Andes undervisning är just att drömmarna tar slut. För syner och ljud måste omvandlas från att vara vittnesbörd om rädslan till att vara vittnesbörd om kärleken.”