Jag låter Jesus Kristus leda mig till sanningen så att jag kan förena mig med Honom i att föra ut sanningen till världen.

I det heliga ögonblicket försvinner alla illusioner och jag känner mig älskad och säker.

Jag kommer ihåg att Kristus finns i oss alla.

Vi är fullkomliga, starka och skuldfria.

”Makten som är nedlagd i dig, i vilken den Helige Andes mål har fastställts, överstiger i så hög grad din begränsade föreställning om det oändliga, att du inte har någon aning om hur stor kraften är som går med dig.” T17.VII.7:1