”Jag är Guds budbärare i dag, min röst är Hans, så att jag kan ge det jag tar emot.”

Jag lägger egots röst åt sidan och lyssnar till den Helige Andes Röst.

Han skall tala om för mig vad jag skall göra, säga och tänka.

Jag är villig att ge mina systrar och bröder det jag får av Gud.

Jag är villig att se ljuset i mina medmänniskor så att jag kan se det i mig själv.

Jag är här för att höra Guds Röst som talar om för mig att Guds gåvor av glädje och frid är eviga och tillhör oss alla.

Jag är här för att berätta det för alla som vill lyssna och alla jag tänker på.