Självet i mig är alltid lyckligt.

Jag söker platsen inom mig som jag har gömt bakom lager av smärta och rädsla och tyckanden och dömmanden.

Jag söker mitt sanna Själv som skapades av Gud och som delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.

”Glöm inte idag att det inte kan finnas någon form av lidande som inte gömmer en oförsonlig tanke. Inte heller kan det finnas någon form av smärta som förlåtelsen inte kan hela.” Lektion 198.9:5-6