Guds Vilja för oss är glädje och lycka.

Ta emot den och sprid den!

Låt ljuset i oss få skina på allt och alla.

Vi har en del i Guds frälsningsplan, vi är förenade, vi har samma syfte, vi har samma funktion.

Det är så vi helas, genom att inse att alla systrar och bröder delar samma syfte och vill alla detsamma – att vara lyckliga.

Vår glädje helar.