”Ande är jag, en helig Guds Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.”

Gud är alltid med mig, jag är alltid med Honom. Gud i mig. Jag i Gud.

Så viktigt det är att vi kommer ihåg vem vi i sanning är.

Att vi vaknar och ser och hälsar Kristus i oss själva och i varandra.

”Soningen kan jämställas med total räddning undan det förgångna, och total brist på intresse för framtiden.” Manualen 24.6:3