Jag försöker nå mitt enda Själv som är förenat med alla mina systrar och bröder och ett med Gud.

Jag låter detta Själv i mig lysa bort alla illusioner och alla tvivel.

Jag övar regelbundet därför att jag fortfarande i vissa stunder tvivlar på vem jag i sanning är.

Jag vill känna styrkan i mitt sanna Själv som jag har fått av Gud.

Undan för undan gör jag mitt ego ogjort och låter ljuset i mig få skina på allt och alla.