Detta är sanningen!

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Att det ska vara så svårt att ta in detta.

När jag tror något annat än att Gud skapade mig är jag arrogant och inbillar mig att jag är bättre än Gud.

Men jag är fortfarande så som Gud skapade mig!

Jag söker Kristus i mig, mitt sanna Själv, det heliga ögonblicket.

Jag glömmer den här världen, den här kursen och går med tomma händer hem till min Gud.