Djupt inom mig finns Självet som Gud skapade.

Detta Själv är fyllt med ljus och glädje och frid.

Jag söker Dess förening och helighet och kärlek med förtroende, önskan och beslutsamhet.

Jag arbetar med A Cours in Miracles för att ta bort de blockeringar som hindar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är mitt naturliga arv.

”Du är Guds verk, och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.” T 1.III.2:3-4