Mirakel – är en förändring av varseblivningen.

En förändring till sant seende.

Den Helige Ande befriar vår syn och låter oss se de Stora Strålarna lysa från allt och alla.

Det är vad som händer i det heliga ögonblicket.

”Ett mirakel är en rättelse. Det skapar inte, inte heller förändrar det egentligen någonting överhuvudtaget. Det ser endast på förödelse, och påminner sinnet om att det som det ser är falskt.” PII.13:1:1-3

Jag är inte en kropp.

Kroppens ögon ser bara förödelse, illusioner och mörker.

Jag tvivlar på det kroppens ögon ser.

Jag släpper det, instruerar mitt sinne i att jag är inte en kropp.

Inom mig finns en styrka, ett ljus, en universell harmoni som tar mig bortom kroppen till sant seende.