Vi kan se alla former av agg som en tanke eller en tro som separerar oss från våra systrar och bröder.

Problemet är att hysa agg eller att inte förlåta.

Jag måste vara vaksam på detta då mitt ego är expert på att kamouflera dessa känslor.

Jag tar med mig dessa problem till den Helige Ande och erkänner dem och ber om att mirakler skall ersätta dem.

”I samma ögonblick som tanken på separation kom in i Guds Sons sinne, i samma ögonblick gavs Guds Svar.” Manualen 2.2:6