Jag pendlar mellan att hysa agg och söka frälsning utanför mig själv – å ena sidan.

Å andra sidan – vet jag att jag finner frälsning och Guds Vilja för mig inom mitt Själv och bara där.

”Dem du ser som skyldiga bär vittnesbörden om skulden i dig, och du kommer att se den där, för den är där tills den har blivit ogjord. Skuld finns alltid i ditt sinne, som har fördömt sig självt. Projicera den inte, för så länge som du gör det kan den inte göras ogjord.” T 13. IX.6:6-8

Låt mig förlåta och svara med kärlek på ett rop om kärlek.

Min uppgift är att förena och hela.

Vi är alla ett och lika mycket värda.