Vi tycks alla ha våra egna problem.

Jag tror att jag har många olika problem.

Men så är det inte!

Jag vet inte vad problemet är så jag frågar i stillhet den Helige Ande.

Jag ber också om lösningen på problemet.

Jag tror att jag vet men jag tvivlar på att jag vet.

Jag tömmer mig och väntar.

Den Helige Ande leder mig hem till Gud.