Låt mig känna den alerta och glädjefulla friden som kommer från att inse att vår vilja är Guds Vilja.

Jag kan inte vara i konflikt.

Min vilja är lika mäktig som Guds Vilja, eftersom min vilja är Guds Vilja.

”Det finns inget mirakel som du inte kan få när du längtar efter helande.” T30.VIII.4:5

”Ingenting verkligt kan hotas”

”Ingenting overkligt existerar.”

”Häri ligger Guds frid.”

Inledning 2:2-4