Jag frågar Rösten som talar för Gud:

Vad är frälsning, Fader?

Jag lyssnar i stillhet, jag väntar på svaret.

Vi är alla Ett.

Vi är alla så som Gud skada oss.

Låt ljuset i dig skina.

Var tacksam och lycklig.

Vi är inte en kropp. Vi är fria.

”Detta är en kurs i att öva sinnet. All inlärning innebär uppmärksamhet och studier på någon nivå.” T 1.VII.4:1-2