Jag får en känsla av frid och trygghet när jag inte hyser något agg.

Denna känsla motiverar mig till att släppa mitt agg helt och hållet.

Att hysa agg är bara Självförnekelse.

Att hysa agg är att glömma vem vi är.

”Kärleken hyser inte agg. Jag vill bli medveten om mitt Själv genom att lägga allt agg åt sidan och vakna i Honom.”

Vi är alla Ett förenade i Gud.

Kärleken kan inte göra några undantag.