Så härligt det är att veta att jag är skapad av Gud och lik Honom.

Jag i Gud. Gud i mig.

Djupt inom mig finns ljuset som i sanning är mitt rätta jag.

Jag är så som Gud skapade mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

”Lär bara ut Kärlek, för det är vad du är.” T 6.I.13:2

Kärlek är vad vi är.

Det är därför vi är världens ljus, världens frälsning.

Om vi bara inser detta en liten stund så kommer denna stund att bli längre och längre och till slut 100%.

Vi är alla Guds Son, och Sonskapet är fullkomligt.

Därför är vi alla fullkomlig, heliga, hjälpsamma och goda.