Mitt sinne består av två delar.

Den ena består av egot och den andra av den Helige Ande.

Antingen rädsla som egot väcker, eller den kärlek som den Helige Ande erbjuder i stället för rädsla.

Jag väljer vilken röst jag lyssnar till och följer.

Jag inser att allt egot försöker få mig att lyssna till är lögner och galenskap.

Sanningen är den enda rätta och den kommer från Gud.

Jag accepterar min sanna funktion och tar min plats i frälsningen som Gud ger mig styrka att genomföra.

Vi är alla ljusbärare, designade av Gud.

”Resan till Gud är endast återuppväckandet av kunskapen om vad du alltid är, och vad du för evigt är.” T 8.VI.9:6