Gud gav mig förmågan att frälsa världen genom att förlåta den och hela den genom ljuset i mig som Gud Själv har lyst upp.

Låt mig inse att det är mitt enda mål, och låt mig ge upp alla andra mål.

”Endast de som har tillit kan tillåta sig att vara ärliga, för endast de kan se dess värde. Ärlighet gäller inte bara det su säger. Ordet betyder egentligen att vara konsekvent. Det finns ingenting du säger som motsäger det du tänker eller gör; ingen tanke motsätter sig någon annan tanke, ingen handling strider mot ditt ord, och inget ord saknar överensstämmelse med något annat ord. Sådan är de sant ärliga. De är inte i konflikt med sig själva på någon nivå. Därför är det omöjligt för dem att vara i konflikt med någon eller någonting.” Manualen 4.II.3-9