”Låt mig inte ersätta Guds funktion med min.”

”Låt mg förlåta och vara lycklig.”

Inled oss inte i frestelse utan fräls oss från ondo.

Det är med kroppens ögon jag ser en oförlåten värld som jag har glömt att förlåta.

Egot gjorde denna värld som en attack mot Gud.

Det är min funktion att lära mig förlåta framför allt mig själv för att jag så ofta faller för frestelser och dömer.

När jag förlåter väljer jag att vara lycklig.