”Gud är min styrka.”

”Gud är min Källa, jag kan inte leva åtskild från Honom.”

”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

”Gud är sinnet i vilket jag tänker.”

Vi lever i Gud, vi rör oss i Gud, vi existerar i Gud.

När jag tänker på det fylls jag av frid och av glädje.

Guds gåva till oss är Kristi seende.

Jag ser det Gud vill att jag skall se.

Jag är förenad med Gud och med hela skapelsen.

”I min Gud har jag funnit styrka

I min Herre har jag allt

Han har öppnat för mig en väg

Och bytt ängslan mot jubelsång.”