”Min helighet välsignar världen.”

”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”

”Min helghet är min frälsning.”

”Jag är välsignad som Guds Son.”

Oskuld!

Så svårt det är att se sig själv och andra som oskyldiga.

Om jag verkligen ser världen som fullkomligt oskyldig så skulle jag se mig själv som oskyldig.

Så viktigt det är att acceptera Soningen för sig själv.

Om jag ser mig själv som oskyldig ser jag allt och alla i världen som oskyldiga.

Vi är alla Ett.

Vi delar alla det goda vi får av Gud.

Guds Son är oskyldig och i hans oskuld ligger hans frälsning.

”Tro endast på detta enda, och det kommer att vara tillräckligt: Gud vill att du skall vara i Himlen, och ingenting kan hålla dig ifrån den eller den ifrån dig. Dina vildaste felaktiga varseblivningar, dina märkliga inbillningar, dina svartaste mardrömmar saknar all mening. De kommer inte att segra över den frid som Gud vill att du skall ha.” T 13.XI.7:1-3