”Det jag ser är en form av hämnd.”

”Jag kan undkomma den här världen genom att ge upp tankarna på attack.”

”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”

”Jag vet inte vad någonting är till för.”

Jag är så tacksam för att hela tiden bli påmind om att jag måste släppa taget om mitt felaktiga sätt att tänka.

Jag öppnar mitt hjärta för kärleken och låter den Helige Ande leda mg.

Jag förstår inte mitt eget bästa och behöver hjälp.

”Att lära sig av Kristus är lätt, eftersom det inte innebär någon anspänning alls att varsebli med Honom. Hans varseblivningar är din naturliga medvetenhet, och det är endast de förväntningar som du själv för in som tröttar ut dig. Låt Kristus i dig tolka åt dig, och försök inte begränsa det du ser genom små trångsynta övertygelser som är ovärdiga Guds Son.” T11.VI.3:7-9