”Jag ser inga neutrala ting.”

”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”

”Jag är fast besluten om att se.”

Så viktiga mina tankar är!

Världen jag ser är en bild av mitt sinne.

Jag kan välja att tänka och att se med mitt rätta, kärleksfulla sinne.

Mina tankar och mina ord påverkar alla.

Jag öppnar mitt sinne för tankar jag delar med Gud.

Genom att tillåta mitt sinne att ändra sig kommer jag att hela alla jag möter och tänker på.