”Jag är upprörd för att jag ser en meningslös värld.”

”En meningslös värld framkallar rädsla.”

”Gud skapade inte en meningslös värld.”

”Mina tankar är bilder jag har gjort.”

Vilken kraft mitt sinne har!

Det kan välja sina tankar och på så sätt välja världen jag ser.

Jag kan välja att inte värdera det galna, meningslösa och påhittade.

Jag är tacksam över att denna påhittade värld inte är verklig.

Gud hjälper mig att välja rätt tankesystem så att jag ser den verkliga världen där allting är så som Gud skapade det.

”Du har rätt till hela universum; till fullkomlig frid, fullständig befrielse från syndens alla verkningar, och till evigt liv, glädjefullt och fullständigt på alla sätt, så som Gud bestämde det för Sin helige Son. Detta är den enda rättvisa som Himlen känner, och allt som den Helige Ande för till jorden.” T25.VIII.14:1-2