”Jag har givit det jag ser all den mening det har för mig.”

”Jag förstår ingenting av det jag ser.”

”Dessa tankar betyder ingenting.”

”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Repetition av de första fem lektionerna

De handlar alla om att släppa taget om vårt gamla sätt att tänka och vara.

Att släppa taget om

  • vad vi ser
  • våra dömanden
  • vår förståelse
  • våra tankar
  • vårt tankesystem

Vi behöver släppa alla meningslösa tankar så att sant seende kan ta dess plats.

Vi behöver lära oss att tänka och handla med Gud.

Gud har givit oss den Helige Ande som en kommunikationslänk mellan Honom och oss.

Den Helige Ande är Rösten som talar för Gud och Han skall hjälpa oss bara vi är villiga att be Honom om hjälp.