Vem kan sätta tilltro till svaghet och känna sig trygg och säker?

När jag känner mig rädd har jag lagt min tilltro på fel ställe. Då behöver jag rätta mina tankar och sluta döma och tolka och vara rädd.

Gud är allt som finns och vi är endel av Honom.

Ingenting utanför Honom existerar.

”Ingenting verkligt kan hotas.” T In.2:2

Jag kommer ihåg Gud och låter Hans styrka ersätta min svaghet.

”Kärleken hyser inte agg. När jag släpper allt mitt agg kommer jag att veta att jag är fullkomligt trygg.” Lektion 68.6:8