Låt ljuset i oss skina!

Inom oss finns sant seende.

Jag sitter stilla, sluter mina ögon och sjunker djupt inom förbi alla tankar som jag släpper.

Jag finner ljuset, jag finner Gud inom mig.

Detta är mitt mål; att finna ljuset inom mig, att låta det skina på alla och allting.

Dessa heliga ögonblick är försmak av Himmelen.

De är glimtar av verkligheten.

De motiverar oss att fortsätta resan hem till Gud.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att se att endast det som är kärleksfullt är sant.