Detta är vår sanna funktion.

Vi är alla här för att välsigna världen och inte ställa några krav.

Först behöver vi känna igen vår egen helighet och sedan se alla och allting i helighetens sken, genom vår egen helighet.

Låt varje möte bli ett heligt möte.

Låt varje tanke vara en helig tanke.

Om vi inte känner igen vår egen helighet så ser vi inte heligheten i alla Guds skapelser.

”Att varsebli på rätt sätt är att vara medveten om hela verkligheten genom medvetenheten om din egen.” T 13.VI.1:1

”Världen blir en hoppets plats, eftersom dess enda syfte är att vara en plats där hoppet om lycka kan infrias. Och ingen står utanför detta hopp, eftersom världen har förenats i övertygelsen att syftet med världen är någonting som alla måste dela, om hoppet skall vara någonting mer än bara en dröm.” T 30.V.2:78