Frid – ett naturligt tillstånd som hör ihop med sant seende.

Jag vaktar mina tankar och när jag upptäcker något som stör eller oroar mig så säger jag: ”jag skulle kunna se frid i stället för detta”.

”Glöm inte att motivationen för den här kursen är att uppnå och bevara tillståndet av frid.” T 24.In.1:1

Friden kommer inifrån.

Den börjar med mina tankar och utsträckes sedan till världen.

Jag har makten att ersätta alla negativa känslor och kärlekslösa tankar med frid.

Jag kan välja frid om jag verkligen vill ha frid!