Jag lär mig ett nytt sätt att se.

Det jag ser kommer inte från världen genom mina kroppsliga ögon eller från mina projektioner av illusioner på världen.

Sant seende kommer snarare från sanningen i mitt sinne och den avspeglar sig överallt.

”Hur du reagerar på din varseblivning bestämmer du själv, eftersom ditt sinne avgör din varseblivning av det.” T 10.In 2:7

Jag ser det jag vill se.

Jag vill se oskuld, frid, tacksamhet och kärlek.

Jag vill se att Gud är i mig och jag vill se att Gud är i dig.

Gud i mig. Jag i Gud.

Om jag ser dig som ett heligt Guds barn, oskyldig och fullkomlig, så vet jag att jag ser en spegling av mig själv.

Världen speglar vad som är i mitt sinne.