Min varseblivning är opålitlig.

Jag vet verkligen inte vad som är bäst för mig.

Meningen med dagens lektion är att öppna mitt sinne för möjligheten att jag inte vet någonting och behöver vägledning.

Jag har tillämpat detta många gånger och vet att det fungerar.

Men så glömmer jag och tror att jag vet.

Då finns Du till min hjälp, Helige Ande – Tack.