Vilken effekt mina tankar har!

De producerar antingen rädsla eller kärlek!

Allting jag ser är ett resultat av mina tankar.

Jag tränar mitt sinne i att tänka rätt – kärleksfulla och fridfulla tankar.

Jag vaktar mitt sinne så att inte rädda och destruktiva tankar slipper in.

Varje tanke jag tänker bidrar till sanning eller illusion.

Till kärlek eller rädsla.

Stort!

  • ”Jag är här endast för att vara sant hjälpsam.
  • Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mig.
  • Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig.
  • Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.
  • Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.”
  • T 1.V.18:2-6